Sigade heaolukampaania

Sigade heaolukampaania

Allkirjasta petitsioon →

Lae alla sigade sabade lõikamise lõpetamise juhend →

Nähtamatud Loomad usub, et kõigi loomade heaolu on oluline. Seepärast kutsume üles seakasvatustes:

  • lõpetama rutiinse põrsaste sabade lõikamise, mis on nii Eestis kui kogu Euroopa seadusega keelatud;
  • vähendama loomade arvu sulgudes;
  • pakkuma sigadele tegevusvõimalusi, andes tuhnimiseks põhku, lisades palle ja muid esemeid, millega loomad saavad tegeleda ja mängida, et stressi vähendada.

Praegu kasutatakse põrsastel tuimestuseta sabade lõikamist ennetava ja profülaktilise meetodina, proovimata teisi variante sabade närimise vältimiseks. Nähtamatud Loomad toetab Põllumajandus- ja Toiduameti algatust, et seakasvatajad alustaksid loomade arvu vähendamise ja nende heaolu parandamisega, et sigadel tekiks vähem stressi. Stressi tagajärjel muutuvad sead suurfarmides tihti agressiivseks ja hakkavad kaaslaseid ründama, muuhulgas närides nende sabasid. Seetõttu suhtume kriitiliselt seakasvatajate otsusesse pigem lõigata sigade sabad ära, selmet suurendada nende heaolu ja vähendada stressi, et loomadel oleks parem olla ning ei tekiks sabade närimist.

Nähtamatud Loomad on koos Põllumajandus- ja Toiduametiga välja andnud eestikeelse juhendi seakasvatajatele sigade sabade lõikamise lõpetamiseks. Juhend võtab kokku rahvusvaheliste seakasvatuse ekspertide ja praktikute pikaajalise kogemuse ja soovitused sigade heaolu tõstmiseks soodsal ja efektiivsel viisil, et kaotada vajadus sabade lõikamiseks. Juhend põhineb Euroopa Komisjoni poolt kokkupandud materjalidel. Juhendit on võimalik endale ka tasuta koju tellida, saates kirja koos oma kontaktandmetega aadressil info@nahtamatudloomad.ee

Allkirjasta petitsioon →

Lae alla sigade sabade lõikamise lõpetamise juhend →

Hoia end kursis

Liitu inimestega, kes hoolivad loomade kannatustest tööstusfarmides.