Tööstuslik munatootmine on julm praktika. Kanade intensiivpidamine väikestes traatpuurides ei ole kooskõlas nende heaoluga. Tarbijatena on oluline kursis olla, kuidas puurikanu peetakse ja vaadata seda, mida munatööstus ei taha, et Sa näeks.

Kanad väärivad paremat

Nähtamatud Loomad oluline eesmärk on puurikanade elu parandamine Eestis. Me oleme pidevas kontaktis mune kasutavate ja müüvate ettevõtetega ja kutsume üles puurikanade munadest loobuma. Puurispeetavad kanad elavad suurte hulkadena traatpuurides, kus neil puudub võimalus liigiomaseks elutegevuseks. Tihti saab nende sulestik ruumipuudusest tuleneva hõõrumise tõttu kannatada ja neil puuduvad suled kas vähemal või suuremal määral. Kuna puurides on pidamiskulude kokkuhoiu eesmärgil liiga palju linde koos, nokivad nad teineteist ning põhjustavad teistele puurikaaslastele vigastusi. Kanad ei näe kinnistes tööstusfarmides kunagi päikesevalgust. Nad surevad kas kurnatusest või hukatakse ühe- või kaheaastaselt, kui nende munemisvõime kurnatuse tõttu langeb. Selline tootmisviis on tarbijate eest rangelt varjatud, et munade müüginumbrid ei väheneks. Toeta meie tegevust ja aitame üheskoos kanu, kes väikestes traatpuurides kannatavad.

Ole kursis munade märgistusega

Poodides müüdavad munakarbid võivad kujundusega jätta tihti vale mulje kanade elutingimustest. Aasal siblivate kanade joonistused on levinud ka puurikanade munade pakenditel. Ära lase endale kärbseid pähe ajada!

Ole kursis munade märgistusega. Iga muna peal on tempel, mille esimene number ütleb, kuidas kanu peetakse:

  • 0 – mahepõllumajanduslik tootmine
  • 1 – vabalt peetavate kanade munad
  • 2 – õrrekanade munad
  • 3 – puuris peetavate kanade munad

Munad nr 3 tähistusega tähendavad kanadele kõige halvemaid elutingimusi, seega on hea valik kanade heaolu nimel need ostmata jätta.

Hoia end kursis

Hoia end kursis meie organisatsiooni tegemistega ja liitu inimestega, kes hoolivad loomadest. Saadame infot umbes kord kuus.