Toeta

Kümned riigid ütlevad karusloomafarmidele “ei”

Punarebane (Foto: Pixabay)

Järjest sagedamini avaldatakse rahvusvahelisi uudiseid karusloomakasvanduste šokeerivatest elutingimustest, küsitavatest igapäevapraktikatest ja minimaalsete heaolunõuete eiramisest. Ka Eesti suurim Karjaküla karusloomafarm on seaduslikke nõudeid puudutavate rikkumiste tõttu korduvalt uudistes olnud.

Enamikus Euroopa riikidest ei pooldata karusloomafarme ja on tugev toetus nende keelustamisele.* Avalikkuse surve kajastub järjest enamate riikide seadusandluse muudatustes, kas siis karusloomafarmide keelustamise, loomade pidamistingimuste parandamise või karusnahkade impordi ja müügi lõpetamise kujul. Järgneb ülevaade riikidest, kes näitavad karusloomafarmide keelustamise või loomade heaolunõuete tõstmisega teed kogu ülejäänud maailmale.

Karusloomafarmide keelustamise teekond ajajoonel

1995

Rootsis jõustus juba 1995. aastal seadus, mis keelas rebaste puurispidamise ning mille kohaselt hakati nõudma loomade liigiomaste vajaduste tagamist: loomadel peab olema võimalus ringi liikuda, kaevata ja suhelda. Rebasekasvatus muutus ebatulusaks ja farmid sulgesid järk-järgult uksed.

Hollandis lõppes samal põhjusel 1995. aastal rebaste ning 1997. aastal tšintšiljade nahkade tootmine.

2000   

Suurbritannias keelustati eetilistel kaalutlustel karusloomakasvatus juba kaks kümnendit tagasi. Esialgne keeld (2000) kehtis Inglismaal ja Walesis, aastal 2002 järgnesid ka Šotimaa ja Põhja-Iirimaa.

2005   

Austria üheksast liidumaast kuues keelustati karusloomakasvatus täielikult. Ülejäänud kolmes regioonis kehtestati loomade heaolu tõstvad regulatsioonid, mis muutsid karusloomakasvatuse majanduslikult ebatõhusaks.

2006   

Jaapan võttis vastu invasiivseid võõrliike piirava seaduse, mis lõpetas ameerika naaritsa, pesukaru ja nutria aretamise. Keelustati uute naaritsafarmide rajamine ning riiklik karusnahatööstus mandus.

Horvaatia kehtestas 10-aastase üleminekuperioodi karusloomakasvanduste sulgemiseks.

2007

Hispaanias jõustusid karmimad regulatsioonid eesmärgiga peatada karusnaha tootmiseks sissetoodud võõrliigi, ameerika naaritsa tekitatud kahju kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele. Keelustati uute naaritsafarmide rajamine.

Taanis võeti vastu legislatuur rangemate heaolunõuetega karusloomafarmidele, mis tõi kaasa elutingimuste paranemise sealsetes rebasefarmides.

Mink Hispaania karusloomafarmis (Foto: Tu Abrigo Su Vida)

2008

Itaalias jõustusid karmistatud loomade heaolu nõuded, mille kohaselt peavad rebased ja tšintšiljad elama maapinnal, mitte traatvõredel. Loomad peavad elama aedikus (mitte puuris), neil peavad olema pesakohad, esemed mängimiseks ja vesi ujumiseks.

2009

Bosnia ja Hertsegoviinas võeti vastu karusloomakasvatuse keeld, pakkudes tegutsevatele tootjatele 10-aastast üleminekuperioodi. Keeld oleks pidanud jõustuma juba 2018. aastal, kuid karusnahatöösturite vastupanu tõttu lükati selle jõustumine veel 10 aastat edasi, aastasse 2028.

Serbia võttis samuti vastu karusloomakasvanduste keelustamise 10-aastase üleminekuperioodiga. Kuigi kohalikud karusnahatootjad rõhusid valitsust, et üleminekuperioodi veelgi pikendada, jäi muudatus loomakaitseorganisatsioonide pingutuste tõttu siiski jõusse. 

Taanis keelustati rebasenahkade tootmine.

Eestis arutati esimest korda karusloomafarmide keelustamist. Teema tõstatasid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, erakond Eestimaa Rohelised ning loomakaitsjad.

2011   

Ungari teatas, et riigis on edaspidi lubatud karusnaha saamiseks vaid tšintšiljade ja angoorajäneste kasvatamine.

West Hollywoodi (trendikas linn California osariigis, Los Angelese piirkonnas)  linnavolikogu keelustas uute karusnahksete jakkide, vestide, saabaste ja muude toodete müügi linna piires.

West Hollywood Californias keelustas karusnaha müügi linnas (Foto: Last Chance for Animals)

2012

Holland (suuruselt teine Euroopa naaritsakasvataja) võttis vastu karusloomakasvatuse keelu, pakkudes naaritsakasvajatele üleminekuperioodi kuni aastani 2024.

Itaalia viimane tšintšiljafarm sulges uksed 2008. aastal vastu võetud rangemate nõuete tagajärjel.

2013

Sloveenia võttis vastu progressiivse loomakaitseseaduse, mis keelustas loomade kasvatuse naha saamise eesmärgil. Tegutsevatele farmidele anti 3-aastane üleminekuperiood.

Uus-Meremaa keelustas naaritsate impordi, mis lõpetas efektiivselt ka naaritsakasvanduste tegevuse riigis. Sellest hoolimata on Uus-Meremaal endiselt lubatud tuhkrute kasvatamine karusnaha saamise eesmärgil.

2014   

São Paolos ehk ühes maailma suurimas, 12 miljoni elanikuga Brasiilia linnas keelustati karusloomakasvatus.

Makedoonias võeti vastu 3-aastase üleminekuperioodiga karusloomafarmide keelustamine.

2015   

São Paolos keelati aasta hiljem lisaks tootmisele ka karusnahksete esemete import ja müük.

2016   

Sloveenias kehtestati üleriiklik karusloomafarmide keeld.

Jaapanis sulges uksed riigi viimane naaritsakasvandus. Farm oli tegutsenud ilma litsentsita ja vastuolus Jaapani 2006. aasta invasiivsete võõrliikide seadusega.

Naaritsafarm Jaapanis 2014. aastal (Foto: FFA)

2017

Saksamaal karmistati loomade heaolu tagamisega seonduvat seadusandlust. Näiteks on nüüd nõutud senisest märkimisväärselt suuremad puurid ning naaritsatele tuleb tagada ujumisvõimalus. Järelejäänud üksikutel farmidel lubati vanaviisi jätkata aastani 2022, mil uued reeglid ka nende jaoks jõustuvad.

Horvaatias lõppes 10 aastat kestnud üleminekuperiood. 2017. aastal jõustus täielik karusloomafarmide keeld.

Makedoonias hakkas kehtima täielik karusloomafarmide keeld.

Taanis suleti enamik rebasefarme.

Berkeleys (linn USA California osariigis) keelustati paljude karusloomaliikide naha müük.

Tšehhis kehtestati 2-aastane üleminekuperiood karusloomafarmide keelustamiseks.

Horvaatias kehtib 2017. aastast täielik karusloomakasvatuse keeld (Foto: Prijatelji Zivotinja)

2018

Norra, kunagine maailma suurim rebasenahkade tootja, otsustas karusloomakasvatuse lõpetada. Üleminekuperiood lõpeb aastal 2025.

Belgia keelustas karusloomafarmid (üleminekuperioodiga kuni 2023).

Luksemburgis võeti täieliku karusloomakasvatuse keelustamise otsus juunis vastu ning seadusemuudatus hakkas kehtima juba paar kuud hiljem, oktoobris 2018.

Los Angelese linna volikogu hääletas septembris 2018 ühehäälselt karusnahkade tootmise ja müügi keelustamise poolt. Keeld jõustub aastal 2021. Tegemist on märkimisväärse saavutusega – Los Angeles on 4 miljoni elanikuga suurlinn.

San Francisco suurlinnas keelustati karusnahkade müük.

Eestis korraldas Nähtamatud Loomad suure kampaania karusloomafarmide keelustamise toetuseks, välireklaamid ühistranspordil ja aktiivne meediatöö tõid teema suurelt meedia huviorbiiti.

Punarebane Karjaküla karusloomafarmis 2018. aastal (Foto: Nähtamatud Loomad)

2019

Serbia 10-aastane üleminekuperiood sai läbi: alates jaanuarist 2019 on Serbias keelatud loomi karusnaha eesmärgil kasvatada ja tappa.

Slovakkia oli viieteistkümnes Euroopa riik, kes karusloomakasvatuse keelu vastu võttis. Seadus jõustub riigis aastal 2021. Juba tegutsevatele farmidele antakse üleminekuperiood aastani 2025. Hetkel töötavad riigis üks naaritsafarm, kus kasvatatakse ligi 5000 naaritsat aastas, ning kaheksa jänesefarmi.

Tšehhis on alates 2019. aastast karusloomakasvandused seadusega keelatud.

Saksamaal lõppes karusloomakasvatus (tänu 2017. aastal karmistatud seadusemuudatusele). Riigi viimane farm sulges uksed juba aastal 2019 ehk 3 aastat enne uute nõuete kehtima hakkamist, kuna heaolutingimustele vastav äri polnud enam tulus.

California osariigis USA-s keelustati karusnaha tootmine ja müük (jõustub 2023). Juba eelnevalt kehtisid osariigis ranged loomade heaolu nõuded, mis aitasid tootmise lõpetada. California on ka esimene osariik, kus keelati metsloomade püünistega püüdmine karusnaha saamise eesmärgil.

Eestis kogus Nähtamatud Loomad petitsioonile karusloomafarmide keelustamiseks suurima arvu digiallkirju, mis riigis kunagi kogutud.

2020   

Eestis, Soomes, Lätis, Iirimaal, Bulgaarias, Leedus, Montenegros, Ukrainas ja Poolas toimub avalik arutelu karusloomafarmide keelustamiseks. Nähtamatud Loomad esitab Riigikogule 6161 digiallkirjaga petitsiooni, mille tulemusena Riigikogu hakkab seaduseelnõud menetlema.

Nähtamatud Loomad esitas Riigikogu esimehele üle 6000 digiallkirja kogunud petitsiooni karusloomafarmide keelustamiseks Eestis (Foto: Siim Lõvi / ERR)

Hollandi parlament otsustab üksmeelselt seoses hiljutise naaritsafarmide COVID-19 skandaaliga (viiruse kandumisega naaritsatelt farmitöölistele) naaritsate aretamise 2020. aastal lõpetada ning tõsta 2024. aastaks plaanitud keelu jõustumine varasemaks – kevadeks 2021. Rahvatervise huvides on Hollandis hukatud üle miljoni naaritsa.

Soome valitsev erakond Sotsiaaldemokraatlik Partei ning lisaks ka Rohelised ja Vasakpartei pooldavad karusnahatööstuse lõpetamist mõistliku üleminekuajaga. Soome on maailmas enim rebasenahku tootev riik, kes on sinirebaste ülearetamise tõttu rahvusvaheliselt kriitikat pälvinud.

Ülekaaluline, moondunud jalgade ja silmapõletikuga sinirebane Soome karusloomafarmis (Foto: Oikeutta eläimille)

Poolas toodi avalikkuse ette Góreczki farmis 2 kuu vältel kogutud õõvastavad kaadrid maailma ühe suurima karusloomafarmi igapäevatööst. Sellest ajendatuna algatati koheselt karusloomafarmide keelustamist puudutav eelnõu, mida veab juhtiva erakonna Õiguse ja Õigluse liider Jaroslaw Kaczyński. Poola on maailmas suuruselt kolmas karusnahatootja.

Hispaania Aragoni piirkonna naaritsafarmides puhkenud koroonapuhangus tuvastati viirus 90 loomal ja seitsmel farmitöölisel. Seetõttu hukati pea 100 000 naaritsat. Lisaks on Santa Maria de Alameda elanikud juba 2013. aastast esitanud kohalikule omavalitsusele kaebusi seoses sealsest naaritsafarmist tulevate lõhnade, kärbeste, müra ja jäätmetest tekkiva reostuse pärast. Kohalikud paluvad nüüd avaliku protestiga valitsuselt naaritsafarmide keelustamist, et tagada maapiirkonnas elavate inimeste heaolu, majanduslik jätkusuutlikkus ja bioloogiline mitmekesisus.

–  Suurbritannias vallutab meediat laiaulatuslik kampaania Fur Free Britain, millega soovitakse lõpetada karusnahkade import ja müük riigis. Kuigi karusloomafarmid keelustati kaks kümnendit tagasi, impordib UK igal aastal Euroopa farmidest miljoneid karusnahku. Kolmveerand brittidest peavad karusnahkade importimist ebaõigeks topeltstandardiks, karusnahavaba Suurbritannia petitsioon on kogunud üle 750 000 allkirja. Pärast Brexiti lõpuleviimist keelustatakse riigis karusnahkade import ja müük.

Suurbritannia astub samme karusnahkade impordi ja müügi keelustamiseks (Foto: Humane Society International / Open Cages)

Eesti Riigikogus on sel sügisel menetluses karusloomafarmide keelustamist käsitlev seaduseelnõu.

On aeg, et karusloomafarmid sulgetaks ka Eestis. Oma poolehoidu selle aegunud ja julma tööstuse lõpetamiseks Eestis saad näidata, kui toetad Nähtamatute Loomade tööd, kes seisab karusloomafarmide keelustamise eest aktiivselt nii Riigikogu komisjonides, ministeeriumide kui poliitikutega suheldes. Vaata lisainfot ja toeta: https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku.

Karusloomafarmide keelustamise välireklaamid Tallinnas ja Tartus (Foto: Nähtamatud Loomad)

* 91% Itaalia, 86% Saksamaa ja Belgia; 85% Šveitsi, 84% Hollandi, 82% Tšehhi, 80% Iirimaa, Kreeka ja Austria, 78% Rootsi, 75% Bulgaaria, 74% Suurbritannia ja Horvaatia, 69% EestijaSlovakkia, 68% Norra, 67% Leedu, 64% Läti, 60% Soome, 55% Ukraina ja Taani elanikest leiab, et karusloomade pidamine ja tapmine nende naha saamiseks ei ole õigustatud.

Allikad: