Toeta

Karusloomafarmide keelustamine – senised arengud ja edasised sammud

Karusloomafarmide keelustamise protsessis on toimunud viimasel ajal erakordselt rõõmustavad arengud – vastav seaduseelnõu läbis 15. oktoobril Riigikogus edukalt esimese lugemise. Kuigi tähtis proovikivi on seega juba ületatud, on palju tööd siiski veel ees. Siinkohal soovime võtta hetke ja vaadata lähemalt, millised sammud on menetluse käigus juba läbitud ja mis lähitulevikus ees ootab.

Petitsioonist esimese lugemiseni

Käesoleva aasta alguses esitasid Nähtamatud Loomad Riigikogule 6161 allkirjaga petitsiooni karusloomafarmide sulgemiseks Eestis. Järgnevalt algatasid 23 parlamendisaadikut juunis seaduseelnõu eesmärgiga keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil. Sügisest hakkas pihta eriti aktiivne töö – pärast Keskkonnakomisjoni ja Maaelukomisjoni arutelusid jõudis eelnõu Riigikokku esimesele lugemisele.

15. oktoobri hommikul kogunesid Riigikogu istungisaali parlamendisaadikud, möödudes teel mitmetest sõbralikest inimestest, kes olid kogunenud maja ette, et avaldada saadikutele head tahet ja toetust. Istungil võtsid ligi kahe tunni vältel sõna erinevad parlamendiliikmed ja esitasid üksteisele küsimusi. Pikemate sõnavõttudega esinesid eelnõu esitajad Jevgeni Ossinovski ja Jürgen Ligi ning Keskkonnakomisjoni esindaja Peeter Ernits.

Nähtamatud Loomad läks esimesele lugemisele lootusrikkalt, kuna olime kampaaniaga palju vaeva näinud, samuti on toetus karusloomafarmide keelustamisele sel sügisel nii Riigikogu liikmete kui ka avalikkuse hulgas kõrgem kui kunagi varem. Lootused osutusid õigustatuks – mitte ükski fraktsioon ei teinud ettepanekut eelnõu tagasi lükata ja see läbis takistusteta esimese lugemise. Tegu on äärmiselt märgilise ja olulise saavutusega, sest varasemalt pole karusloomafarmide keelustamise eelnõu esimesest lugemisest kaugemale jõudnud.

Hea Tahte Avaldus Riigikogu ees 15. oktoobril. Foto: MTÜ Nähtamatud Loomad

Muudatusettepanekutest teise ja kolmanda lugemiseni

Oluline edasiminek on küll saavutatud, aga seadusloome keerukas protsess ei ole sellega läbi. Riigikogu liikmed said esitada 29. oktoobrini muudatusettepanekuid, mis võisid puudutada eelnõu tehnilisi külgi, näiteks üleminekuaja pikkust ja võimalikke kompensatsioonimehhanisme karusloomakasvatajatele. Küsimus ei ole enam selles, kas keelustada, vaid kuidas.

Nüüd liigub eelnõu teisele lugemisele, kus arutatakse muudatusettepanekute üle. Teisele lugemisele järgneb veel kolmas, kus toimub lõpphääletus. Seaduseelnõu vastuvõtmiseks on vaja, et selle poolt hääletaks enamik kohalolevatest saadikutest.

Et päriselt eduka lõpuni jõuda, on vaja veel palju tööd teha. Me pole aga kunagi varem eesmärgile nii lähedal olnud kui täna – tegutsedes targalt ja läbimõeldult, võime saavutada juba varsti selle, et ükski loom ei peaks enam karusloomafarmi kitsasse traatpuuri sündima. Nähtamatud Loomad ei kavatse hoogu maha võtta, tegeleme kampaaniaga edasi sama intensiivselt kui siiani.

Rebane karusloomafarmis. Foto: MTÜ Nähtamatud Loomad

Sinu toetus loeb

Karusloomafarmide keelustamine on hea näide sellest, kuivõrd palju saab üksikisik teha, et Riigikogus langetataks loomasõbralikumaid otsuseid. Soovime südamest tänada armsaid inimesi, kes tulid 15. oktoobri hommikul Hea Tahte Avaldusele, ja kõiki neid, kes on kampaaniat ühel või teisel moel toetanud. Iga inimese panusel on mõju.

Üks hea ja lihtne viis kampaania toetamiseks on olla aktiivne sotsiaalmeedias. Postitustele reageerides ja neid jagades jõuab teave rohkemate inimesteni. Samuti annab see poliitikutele sõnumi, et avalikkus hoolib ja pooldab eelnõud. Lisaks postitustele on Facebookis endiselt võimalik lisada profiilipildile sinirebane, seda saab teha siin.

Ääretult suurt tänuavaldust väärivad kõik Nähtamatute Loomade püsiannetajad, tänu kellele meil on võimalik tegutseda. Selle kampaania raames oleme püsiannetajate toel näiteks trükkinud Riigikogu liikmetele uued infotrükised, hankinud meedias pildis olemiseks vajalikud hiigelsüdamed ning ostnud sponsoreeritud reklaame, et õigetele sihtrühmadele teavet jagada. 

Annetamine on praegu erakordselt oluline, kuna olukorras, kus Riigikogu on astumas olulisi samme, on eriti tähtis olla valmis kiirelt täisvõimsusel reageerima. Seda saame teha just tänu püsiannetajatele. Loe siit lähemalt, kuidas sina saad karusloomafarmide keelustamise kampaaniat ja teisi Nähtamatute Loomade tegemisi toetada. Aitäh sulle!